Logo

WIE ZIJN WE

dreamstime_s_25037144 DEF

Aparco levert parkeeradvies èn –uitvoering op maat. En onderscheidt zich daarmee van andere parkeerspecialisten. U kunt Aparco onder andere inhuren voor:
 • vraagstukken over straat- en garageparkeren
 • digitalisering van de totale parkeerketen
 • opzetten en aansturen van een parkeerbeheersorganisatie
 • projectmanagement bij bouw of renovatie van een parkeervoorziening
 • opstellen van een programma van eisen voor parkeerapparatuur bij parkeervoorzieningen
 • begeleiden bij parkeergerelateerde aanbestedingen

U mag vertrouwen, professionaliteit, laagdrempeligheid en betrokkenheid verwachten. Daar waar veel bureau’s alleen advies leveren, levert Aparco het totale pakket. Van strategie tot operationeel niveau, van beleidsplan tot actie, van advies tot uitvoering.

Ervaring
Eigenaar van Aparco is Dave Linssen. Hij heeft vanuit verschillende functies ruim 10 jaar ervaring als parkeerspecialist. Opdrachtgevers uit heden en verleden zijn onder meer Q-Park, Gemeente Roermond, Vithé, Gemeente Sittard-Geleen, Atrium Medisch Centrum Parkstad, Gemeente Weert en Gemeente Eindhoven.

Dave heeft, door zijn jarenlange ervaring met parkeren, een aanzienlijk netwerk op dit vlak. Diverse exploitanten, leveranciers, ontwikkelaars, beleggers, bouwbedrijven en gemeenten behoren hiertoe. Daarnaast werkt hij graag samen met collega-bedrijven op het gebied van parkeren.

Kijk ook op mijn Linkedin pagina.

WAT DOEN WE

dreamstime_s_38163655 DEF

 • Wat kan Aparco voor u betekenen?
 • Projectcoördinatie parkeren
 • Opstellen en uitvoeren van parkeeradvies en -beleid
 • Uitvoering van parkeergerelateerde vraagstukken en taken
 • Optimalisatie en afstemming garage- en straatparkeren
 • Opstellen Programma van Eisen voor aanbesteding van parkeerbeheer, parkeerapparatuur, parkeerhandhaving of andere parkeer gerelateerde zaken
 • Begeleiden aanbesteding voor parkeer gerelateerde thema’s
 • Optimaliseren van ontwerp van parkeervoorzieningen
 • Toetsen van parkeergarages aan de geldende regelgeving
 • Minimaliseren kosten van parkeervoorzieningen
 • Interim management
 • Begeleiding bij verkoop/ aankoop/ verhuur van parkeergarages
 • Vertalen van parkeerbeleid in operationele procedures en richtlijnen
 • Opzetten, begeleiden en aansturen van een parkeerbeheersorganisatie
 • Digitalisering van de totale parkeerketen

WAT HEBBEN WE GEDAAN

dreamstime_s_37406445 DEF

Belparkeren Strijp-S
In opdracht van Vithé parkeren en ontwikkelen belparkeren georganiseerd via een viertal providers. Geregeld voor de gebiedsontwikkeling van Strijp-S.

Schrijven en uitvoeren van korte en lange termijnvisie PRIS
Voor de gemeente Weert een korte- en lange termijnvisie opgesteld met betrekking tot het Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS). Vervolgens is de visie vertaald naar een plan van eisen. De aanbesteding begeleidt om uiteindelijk te komen tot een nieuw, toegankelijk en klantvriendelijk PRIS.

Schrijven van een PvE voor vervanging parkeerapparatuur
In opdracht van Vithé parkeren en ontwikkelen voor het Atrium ziekenhuis in Heerlen het Programma van Eisen opgesteld voor de aanbesteding van nieuwe parkeerapparatuur voor het garage- en maaiveldparkeren.

Schrijven en uitvoeren van Integrale Nota Parkeren voor de Gemeente Sittard-Geleen
In deze nota komen de volgende aandachtsgebieden aan bod: parkeerbeleid , straatparkeren, digitale handhaving, parkeergarages, parkeerbalans, betaalmogelijkheden (gsm-parkeren, stadspasparkeren, contant en plastic geld), kwaliteit parkeervoorzieningen en de parkeerexploitatie. Voor alle genoemde zaken geldt dat zowel het financiële als ook het operationele aspect is beschreven.

Opzetten beheer parkeergarages
Diverse scenario’s beschreven om uiteindelijk een keuze te maken welke vorm gehanteerd dient te worden. Te denken valt aan centraal beheer, decentraal beheer en beheer tijdens piekuren. Voor alle opties de kosten en operationele gevolgen beschreven en de uitkomsten geïmplementeerd.

Begeleiding koop parkeergarage
In samenwerking met interne afdelingen en externe adviseurs de commerciële waarde van de Orbis parkeergarage bepaald. Advies opgesteld voor het College van B&W, waarna de garage door de gemeente Sittard-Geleen is aangekocht.

Projectmanagement ABC parkeergarage Sittard
De ABC garage is omgebouwd van vooraf betaald parkeren, naar achteraf betaald parkeren. Ook wordt de kwaliteit van de garage fors verbeterd. Te denken valt aan het aanbrengen van een nieuwe coatingvloer, verlichting, branddeuren, mechanische ventilatie, brandmeldinstallatie, enz. Het volledige proces begeleid ik als projectmanager.

Begeleiden aanbestedingen
Diverse aanbestedingen begeleid, waaronder nieuwe parkeerapparatuur parkeergarage ABC, aanschaf nieuw vergunningenregistratiesysteem, uitbesteding beveiliging en uitbesteding schoonmaak.

Projectmanagament NSQ
Het samenwerkingsverband tussen NS en Q-Park vormgeven in operationele zin. Uitzetten en bewaken van acties, bewaken van de planning en onderhouden van contacten met externe bedrijven. Dit alles om uiteindelijk te kunnen beschikken over een P+R terrein volgens de maatstaven van Q-Park en de NS.

Contracten inventarisatie gemeente Sittard-Geleen
Alle contracten over parkeren geïnventariseerd, verbeter advies uitgebracht en de onderhandelingen gevoerd met de diverse contractanten.

Operationele aansturing parkeerorganisatie
Zowel bij Q-Park als ook bij de gemeente Sittard-Geleen verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de parkeerorganisatie. Optimalisatie kosten en baten, (in-)directe aansturing personeel, rapporteren van resultaten en relatiemanagement klanten zijn onder andere taken.

Projectcoördinatie gemeente Roermond
De vastgestelde parkeernota, met als speerpunten digitalisering van de totale parkeerketen, optimaliseren van de parkeerorganisatie en het verbeteren van de parkeersituatie op korte termijn, uitvoeren. Door deze ontwikkeling kan de stap worden gemaakt naar een regievoerend parkeerbedrijf.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN

dreamstime_s_459561 DEF


daveAparco
Dave Linssen
De Valkenberg 6
6301 PM Valkenburg aan de Geul
Telefoon: 06-27012380
Email: dave@aparco.nl
Linkedin


Zakelijke gegevens:
KvK: 54904153
BTW: NL158958755B01

 

Top